utolsó frissítés: 2015. július 15.

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

 • > "Soha még ilyen egységesen, lelkesen..." Ünnepek, kampányok a kommunista hatalomátvétel utáni első évben (1949) a Székelyföldön. In: Székelyföld, 2002. 6, p. 93-122.
 • > Egy munkaterv 1952-ből. A Magyar Autonóm Tartomány születéséről. In: Székelyföld 2002. 9., P. 116-123.
 • > Terv és valóság. Az új hatalom 1949-ben az országban és a Székelyföldön. In: Látó, 2002. 12., p. 71-93.
 • > Vallásos mozgalmak In: Antropológiai Műhely. Évkönyv 2000-2001. Szerk. Bodó Juliánna. 2002, p. 21-47.
 • > A szentasszony. in: Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerkesztette Pócs Éva. Balassi Kiadó, Budapest 2001. 171-192.
 • > Ica. Egy homoródalmási jósasszony és egy székelyföldi helyi divinációs hagyomány. in: Sors, áldozat, divináció. Szerkesztette Pócs Éva. Janus/Osiris Budapest, 2001. 342-361.
 • > "Megmondta mi volt, mi van, mi lesz." Az "ezer telik, ezer nem" típusú hiedelmekről; mai falusi közösségek történelem- és világképéről. in: Antropológiai Műhely 9. 1997.1., 49-59
 • > Rejtezés Fenyőkúton. (Esetbemutatás és értelmezés) in: Antropológiai Műhely 1997. 2., 5-17.
 • > Didactic films. in: Experiments. Annual Bulletin of the WAC - Center for Regional and Anthropological Research. Csíkszereda/Miercurea Ciuc. vol 2. 1994 -1995. 174-18o.
 • > Ecstasy in Fenyőkút: A Case Study. in: Experiments. Annual Bulletin of the WAC - Center for Regional and Anthropological Research. Csíkszereda/Miercurea Ciuc. vol 2. 1994 -1995. 135-153.
 • > Lázárfalva, Tusnád, Tusnádfürdő, Sepsibükszád, Torja települések általános jellemzése. Társszerző Bíró A. Zoltán. in: Csíki Zöld Füzetek. 1995. 1., 7-24.
 • > Elbeszéléshagyomány a Sóvidéken. in: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest 1991. 697-700
 • > Nemcsak az környezet, ami zöld! Társszerzők: Bíró A. Zoltán, Bodó Juliánna, Magyari Nándor László, Magyari Vincze Enikó, Oláh Sándor, Túros Endre. in: Átmenetek. A mindennapi élet antropológiája. 1991.1., 3-39.
 • > A filmélmény nyomában. Társszerző Bíró A. Zoltán in: Hát ide figyelj, édes fiam. Esszék az ifjúságkutatás köréből. Szerk. Rostás Zoltán. Bukarest 1989. 208-225.
 • > Hogy tudsz itt élni, fiam? Tizenévesek tér- és tárgyhasználatának egy formájáról. in: Hát ide figyelj, édes fiam. Esszék az ifjúságkutatás köréből. Szerk. Rostás Zoltán. Bukarest 1989 167-190.
 • > "Mi főleg csináltuk, mások magyarázták..." Montázs a táncház jelenségről. Társszerző Bíró Zoltán. in: Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János. Bukarest 1987. 162-183.
 • > A folklorizmus hátteréről. Társszerző Bíró A. Zoltán. in: Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János. Bukarest 1987. 63-81
 • > A lehető legszebb ruhában (Szempontok a paraszti öltözködési kultúra változásának vizsgálatához). Társszerzők Balázs Lajos, Bíró Zoltán, Bodó Juliánna, Túros Endre. in: Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János. Bukarest 1987. 211-228.
 • > Egy műfaj születése. in: Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János. Bukarest 1987. 135-146.
 • > A paraszti hiedelemvilág bomlása, in: Korunk 1977, 6., 457-460.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > Ötven éve alakult a Magyar Autonóm Tartomány. in: Hargita Kalendárium 2002. p.70-72.
 • > "Kultúrforradalom" a Székelyföldön. in: Hargita Kalendárium 2001, 86-89.
 • > Elöljáróban. in: Megyecsinálók. Szerkesztette Sarány István. Státus, Csíkszereda 2001. 5-10.
 • > Például székelykapu. A szovjet múzeumtól az interaktív térig. in: Látó 2001 július. 73-83.
 • > Tüdőbaj, életmód, sors. Tüdőbetegek vallomása életükről, betegségükről. in: Székelyföld 2001. 11., 78-105.
 • > Élő székelykapu, avagy meg lehet-e élni kapufaragásból? in: Látó 2000, 10., 95-102.
 • > Boszorkányos dolgok. in: Hargita Kalendárium 1997. 197-169.
 • > Vizuális valóság - didaktikai célokra. in: Antropológiai Műhely 8. 1995.1., 37-50.
 • > "Elmegyek, s akkor többet nem hallom majd a szöveget..." Helyi társadalom és helyi szövetség viszonyáról a tömbmagyarságban. in: Korunk. Kolozsvár 1994.3
 • > A nemzetség és az idegen. in: 2000, 1994, 9., 47-54.
 • > Helyi társadalom, gazdálkodás - és mentalitás. in: Korunk. Kolozsvár 1994.6
 • > Terepkonstrukció. A kutató és a videókamera a terepen. in: Antropológiai Műhely 5. 1994. 2., 41-54.
 • > A Szőcs utcai fiúk. in: Café Bábel. Budapest 1993.1., 47-50.
 • > "Idáig minden bételjesedett..." (A jós és közössége) in: Átmenetek. A mindennapi élet antroplógiája. Szerk. Kommunikációs Antropológia Munkacsoport. Csíkszereda 1992.1-2., 58-77.
 • > Erzsike férjhez megy in: Forrás 1992. 11., 35-40.
 • > Kapcsolat, környezet, közösség. Csíkszeredai antropológiai írások, Budapest, 1992
 • > Módszertani napló. in: Átmenetek. A mindennapi élet antropológiája. Szerk. a Kommunikációs Antropológia Munkacsoport. Csíkszereda 1992.1-2., 128-132.
 • > Téli napló. in: Átmenetek. A mindennapi élet antropológiája. Szerk. a Kommunikációs Antropológia Munkacsoport. Csíkszereda 199O.1., 58-60, 2., 97-100, 1991.1., 133-137.
 • > Városi térhasználati formák falusi környezetben. in: Korunk. Kolozsvár 1991.6., 34-40.
 • > A "tudományos igazság" érvényessége. in: Átmenetek. A mindennapi élet antropológiája. Szerk. a Kommunikációs Antropológia Munkacsoport. Csíkszereda 199O.1, 42-43
 • > Mi a rendes? Mi a rendhagyó? in: Átmenetek. A mindennapi élet antroplógiája. Szerk. a csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport Csikszereda. 199O.2., 75-81
 • > Tények és kérdőjelek in: Igaz Szó 1980.8. 144-149.

Szerkesztés

 • > Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János. Bukarest 1987. 211-228.

Kézirat

Lektorálás

 • > Csodák, várakozások, világvége. Egy 1949-es társadalmi krízis. in: Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Tanulmányok a transzcendensről IV. Szerk. Pócs Éva. Balassi Kiadó, Budapest. 2004. p. 137-151.
 • > A világ egy nyári korareggelen. in: Mikrokozmosz-makrokozmosz. szerk. Pócs Éva. Balassi Könyvkiadó Budapest 2002. 241-256.
 • > Boszorkányság Máréfalván. in: Közösség és identitás. szerk. Pócs Éva. L Harmattan-PTE Néprajzi Tanszék Budapest 2002. 171-197.
 • > Bernády-szobor bajlátta városban. in: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Szerkesztette Bodó Juliánna. Csíkszereda 2000. 83-105.
 • > Emlékmű Máréfalván. in: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Szerkesztette Bodó Juliánna. Csíkszereda 2000. 123-142.
 • > Economic Elite in Szeklerland - 1993 in: Szeklerland in Transition. Essays in Cultural Anthropology. WAC-Center for Regional and Anthropological Research. Csikszereda 1999 (társszerzők: Bíró A. Zoltán, Bodó Julianna, Oláh Sándor, Túros Endre). 129-145.
 • > Land and Man in the Seklerland. in: Multicultural Europe: Illusion or Reality. Edited by László Felföldi and Ildikó Sándor. European Center for Traditional Culture. Budapest 1999. 69-77.
 • > Romanian-Hungarian Interetnic Relations in Csikszereda. In: Szeklerland in Transition. Essays in Cultural Anthropology. WAC-Center for regional and Anthropological Research. Csikszereda 1999 (társszerző: Bíró A. Zoltán). 227-278.
 • > The Influence of Seasonal Migration on the Szekler Local Community. in: Szeklerland in Transition. Essays in Cultural Anthropology. WAC-Center for regional and Anthropological Research. Csikszereda 1999 (társszerzők: Bíró A. Zoltán, Bodó Julianna, Oláh Sándor, Túros Endre). 1o3-125.
 • > Rejtezők, jósok a Sóvidéken. in: Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerkesztette Pócs Éva. Budapest 1998. 81-89
 • > Az új elit Székelyföldön. Hargita megyei változások 1968 után. in: Társadalmi Szemle 1997/4
 • > Vendégmunkások utazási formái Maros megyéből Magyarországra. Társszerző: Oláh Sándor. in: Idegenek Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsopot Évkönyve, 1997. Szerkesztette Sík Endre és Tóth Judit. Budapest 1998. 49-56.
 • > "A szabadnap dupla veszteség..." in: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Helyzet könyvek. Csíkszereda 1996. 203-216.
 • > Fiatalok és migráció. A máréfalvi fiatal korosztályok migrációs viselkedése. in: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Helyzet könyvek. Csíkszereda 1996. 89-104.
 • > Vándormunka - otthonról nézve. A Székelyföldről Magyarországra irányuló vendégmunka hatásai a kibocsátó közegre. Összefoglaló tanulmány. Társszerzők Bíró A. Zoltán, Bodó Juliánna, Oláh Sándor, Túros Endre. in: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Szerk. Bodó Juliánna. Helyzet könyvek. Csíkszereda 1996. 143-185.
 • > Vendégmunkások utazási formái Hargita megyéből Magyarországra. Társszerző: Oláh Sándor. in: Migráció és politika. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsopot Évkönyve, 1996. Szerkesztette Sík Endre és Tóth Judit. Budapest 1997. 106-120.